Welkom

 

Christengemeenschap West-Brabant

 

Welkom bij de Christengemeenschap West-Brabant. Onze gemeente heeft de status van Kring en is een filiaalgemeente van de Christengemeenschap Rotterdam. Wij beschikken niet over een eigen kerkgebouw. Voor de viering van de mensenwijdingsdienst maken wij gebruik van de aula van de Rudolf Steiner School aan de Minckelersstraat 27 in Breda.

Mensenwijdingsdienst
De mensenwijdingsdienst vindt gewoonlijk eenmaal per maand plaats op zaterdagochtend om 10.00 uur. Zie de agenda voor de precieze datums en tijden van activiteiten in West-Brabant.

 

Gemeentegeestelijke
Aan de Kring West-Brabant is Hilde Cauwenbergh als gemeentegeestelijke verbonden. Zij is op afspraak beschikbaar voor gesprekken, biechtsacrament en huisbezoek. Zij is bereikbaar via telefoon of e-mail op:

T: 06 22 51 53 76  (bij voorkeur niet op maandag en dinsdag)
E: cauwenberghhilde@hotmail.com


Lidmaatschap

De Christengemeenschap kent zowel leden als belangstellenden. Beiden kunnen een beroep doen op alle sacramenten en op de bijstand van geestelijken. Leden dragen door hun besluit mede-verantwoordelijkheid voor het welbevinden en voortbestaan van de gemeenschap in spiritueel, sociaal en materieel opzicht. Bij interesse in het lidmaatschap kunt u een gesprek aanvragen bij één van de geestelijken.


ANBI
De Christengemeenschap wordt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt.  Als onderdeel van de Christengemeenschap Rotterdam verwijzen wij voor nadere gegevens over ANBI naar de  website van de Christengemeenschap Rotterdam.