Algemeen

Print this entry

 De Christengemeenschap West-Brabant

De Christengemeenschap West-Brabant heeft de status van Kring en is een filiaalgemeente van de Christengemeenschap Rotterdam. Zij beschikt niet over een eigen gebouw;  voor de viering van de Mensenwijdingsdienst mag de gemeente gebruik maken van de aula van de Rudolf Steiner School te Breda.

Het is 1991 wanneer tien mensen bij elkaar komen, die de wens uitspreken ‘een gemeente in Breda’ te willen. Deze groep gaat aan de slag met het bestuderen van de perikopen. Eind jaren negentig vindt er driemaal een Pinksterconferentie plaats, waarbij ook de Mensenwijdingsdienst wordt gevierd. Vanaf september 2000 wordt maandelijks een Mensenwijdingsdienst gecelebreerd.

Daarnaast is er een maandelijkse avond waarop een Evangelie wordt bestudeerd en een avond dat het boek ‘Bronnen van cultisch handelen’ van Bastiaan Baan wordt gelezen. Nadere gegevens over de diensten en de studieavonden zijn te vinden bij ‘Gemeenteberichten’.

In de periode 1995 tot 2008 was de heer Ton Besterveld onze gemeentegeestelijke, vanaf 2008 is dat mevrouw José Mosseveld. En vanaf juli 2018 is Ignaz Stegeman onze gemeentegeestelijke.

De Christengemeenschap wordt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt.  Omdat wij een filiaal van Rotterdam zijn moeten wij u voor nadere gegevens doorverwijzen naar het kopje ANBI op de website van die gemeente.

Geestelijke: de heer Ignaz Stegeman

Adres (= geen postadres)
Minckelersstraat 27
Breda

Contact
Dick Kruik
076-5877409

Postadres
Montenshoeve 7
4847 EC  Teteringen